Osnivanjem lokalne Turističke organizacije biće utvrđeni prioriteti turističkog razvoja grada, istaknuto je na jučerašnjoj osnivačkoj skupštini tog tijela, na kojoj je izabrano radno predsjedništvo, verifikaciona komisija, mandati predstavnika u Skupštini, formirani su izvršni i nadzorni odbor i usvojen Statut.

Predsjednik Opštine Aleksandar Žurić istakao je da je turizam poslije poljoprivrede najveća strateška grana opštine.

“Najveći turistički potencijali opštine su, svakako, planina Bjelasica, Đalovića pećina i klisura, termalne vode, rijeka Lim, ali mislim da bi trebalo prioriteti da nam budu potencijali koji su što prije ostvarivi”, kazao je Žurić.

Rečeno je da su djelatnosti TO unapređenje i promocija izvornih vrijednosti opštine u funkciji razvoja turizma putem raznih propagandnih sredstava, organizovanje i učestvovanje na sajmovima i berzama turizma, organizovanje posebnih prezentacija i aktivnosti na izdavačkoj djelatnosti u cilju što aktivnije propagande.

Vršilac dužnosti direktora lokalne Turističke organizacije, Violeta Obradović kazala je da će njihove djelatnosti biti i stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa u opštini, saradnja sa pravnim i fizičkim licima, iz te oblasti, te podsticaj kulturno-zabavnih i umjetničkih i sportskih programa i drugih aktivnosti koje će biti od značaja za turističku ponudu Bijelog Polja.

Izvršni odbor turističke organizacije čine predsjednik Aleksandar Žurić, te članovi Tufik Bojadžić, Radovan Obradović, Sabina Ramović, Mile Vuković, Suad Pilica, Jezdimir Vujičić i Momčilo Delić, a nadzorini odbor predsjednik Abaz Kujović i članovi Marina Petrić i Vesko Šćepanović.

 

BIJELO POLJE Prognoza
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.