Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške seoskim domaćinstvima iz Lipova (Kolašin), Bistrice (Bijelo Polje) i Lubnica (Berane) za razvoj seoskog turizma

 Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije sprovodi projekat pod nazivom „Cjelogodišnji turizam u planinskim destinacijama BiH i Crne Gore“ koji finansira EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje  BiH i Crne Gore. Jedna od aktivnosti projekta je podrška za šest (6) domaćinstava koja ispunjavaju uslove za pružanje usluga u oblasti seoskog turizma. Pozivaju se zainteresovana domaćinstva iz sela Lipovo u opštini Kolašin, Bistrica u opštini Bijelo Polje i Lubnice u opštini Berane da se prijave na poziv.

Sve informacije o pozivu kao i Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za razvoj sesokog turizma se mogu preuzeti sa sajta agencije www.bjelasica-komovi.me  ili u prostorijama Turističkih organizacija Kolašin, Bijelo Polje i Berane.

Popunjen obrazac se predaje Regionalnoj razvojnoj agenciji u kancelarijama u Beranama (IV crnogorske brigade 26) ili Kolašinu (Trg Borca br. 2, zgrada Centra za kulturu), ili lokalnim turističkim organizacijama Kolašin, Bijelo Polje i Berane.

Trajanje Javnog poziva je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama (od 10. marta do 20. marta 2014. Godine u 16:00), dok će se obrada, posjeta domaćinstvima i odobravanje primljenih zahtjeva vršiti nakon završetka Javnog poziva.

 

BIJELO POLJE Prognoza
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.