Obaveza prijave i odjave boravka stranih državljana je zakonska procedura koja se primjenjuje u svakoj državi.

Zbog većeg broja stranih državljana u našem gradu u toku ljetnje turističke sezone, podsjećamo na obavezu prijave i odjave boravka stranih državljana koja je propisana Zakonom o strancima.

Zakonom o strancima, svi strani državljani su u obavezi da prijave i registruju svoj boravak u roku od 24 sata nakon ulaska u zemlju.

Ukoliko stranac boravi kod registrovanog davaoca smještaja (hotel, motel, registrovani apartmani itd), registrovani davalac smještaja ima obavezu da Upravi policije MUP-a prijavi i odjavi boravak stranca u roku od 12 časova od momenta registracije tog stranca kod davaoca smještaja.

Strani državljanin, ukoliko neće boraviti kod registrovanog davaoca smještaja, dužan je da sam prijavi i odjavi boravak teritorijalno nadležnom odjeljenju granične bezbjednosti (OGB) Uprave policije (inspektoru za strance) ili turističkoj organizaciji opštine u kojoj će boraviti u roku od 24 sata od momenta stupanja na našu teritoriju.

Registrovani davalac smještaja i turistička organizacija prijavu i odjavu boravka stranaca vrše elektronskim putem, unosom podataka u aplikaciju RB 90 koja je u posjedu Uprave policije.

Ukoliko je prijava i odjava boravka bila obaveza stranog državljanina, a policijski službenici na teritoriji naše države ili na graničnom prelazu utvrde da ta obaveza nije ispoštovana, tom stranom državljaninu od strane policijskog službenika može biti izdat prekršajni nalog koji je propisan novčanom kaznom od 60 eura do 600 eura (iznos se umanjuje za 1/3 ukoliko se uplati u roku od osam dana).

Prijave boravka stranaca  možete vršiti u info kancelariji Turističke organizacije na 
adresi
Ul. Slobode br.4, Tržni centar preko puta Opštine Bijelo Polje.
Informacije na telefon: Tel: +382 50 433 711;

Radno vrijeme

ponedeljek – petak od 07h do 15h,

 

a u periodu od 01.07 (Jul) do 01.09 (Septembar) od 07h do 19h,

i subotom od 9 do 15h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannot get Bijelo Polje location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Go to top

  © 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.