Tradicionalna 15 . po redu Limska regata Plav-Andrijevica-Berane-Bijelo Polje-Prijepolje startovaće u petak 6.juna iz Plava , sa izvorišta Lima,  na putanju dugu oko 130 km, koja će se se završiti  u nedelju 8. juna u Prijepolju ,odlučeno je na današnjem sastanku u Kolašinu koju je organizovala Regionalna turistička organizacija za Bjelasicu i Komove, a na kojem su učestvovali i predstavnici organizatora regate: Turističke organizacije Bijelo Polje, Plav, Andrijevica, Berane, Prijepolje , rafting klubova “Tifran” i “Lim, te PSK “Kolovrat” i NVO ,,Euromost“.Ova manifestacija je značajna za sve opštine kroz koje protiče rijeka Lim i ona promoviše turističke potencijale  rijeke Lim , svih ovih opština kao i uopšte Crne Gre i Srbije, istakla je direktorica Turističke organizacije Bijelo Polje Violeta Obradović.

Opširnije...

Turistička organizacija Bijelog Polja je učestvovala na Međunarodnim danima turizma  “Sarajevo 2014”  od 8-11 maja. Ova manifestacija je održana u centru Skenderija. Na Sajmu je  izlagalo  oko 90 izlagača, a osim brojnih  izlagača iz  zemalja regiona, svoje štandove su imali  i Turska, Bahrein, Bugarska i druge zemlje.U sklopu sajma održala se i turistička berza, okrugli stolovi, work shopovi, dani Beograda, kulturno umjetnički programi, prezentacije strane i domaće turističke ponude,  predavanja, promocije, modne revije, kulturno-umjetnički program, kulinarske radionice, kao i degustacije vina i delicija  te druge programske aktivnosti.

Opširnije...

Turistička organizacija Bijelog Polja se na samostalnom štandu  predstavila u okviru  Pr­vog sa­jma  tu­ri­zma i ljet­njih spor­to­va koji je organizovan u tr­žnom cen­tru Mall of Mon­te­ne­gro 26. i 27. aprila 2014 godine. Sa­jam je or­ga­ni­zo­van po­sred­stvom sa­rad­nje Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Pod­go­ri­ce i fir­me doo„Đo­ko­vić” i okupio je preko 30 izlagača iz Crne Gore i  regiona. Ovaj sa­jam je bila pri­li­ka da posjetioci  do­bi­ju sve in­fo­r­ma­ci­je na jednom mjestu  za planiranje zadovoljavajućeg odmora kroz pro­mo­tiv­ni ma­te­ri­jal ko­ji se od­no­si na tu­ri­stič­ku po­nu­du Bijelog Polja.

Opširnije...

Strana 38 od 46

 

Bijelo Polje °C
  23.08.2019 Ferienhaus Ostsee
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.