Turistička organizacija Bijelog Polja se na samostalnom štandu  predstavila u okviru  Pr­vog sa­jma  tu­ri­zma i ljet­njih spor­to­va koji je organizovan u tr­žnom cen­tru Mall of Mon­te­ne­gro 26. i 27. aprila 2014 godine. Sa­jam je or­ga­ni­zo­van po­sred­stvom sa­rad­nje Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Pod­go­ri­ce i fir­me doo„Đo­ko­vić” i okupio je preko 30 izlagača iz Crne Gore i  regiona. Ovaj sa­jam je bila pri­li­ka da posjetioci  do­bi­ju sve in­fo­r­ma­ci­je na jednom mjestu  za planiranje zadovoljavajućeg odmora kroz pro­mo­tiv­ni ma­te­ri­jal ko­ji se od­no­si na tu­ri­stič­ku po­nu­du Bijelog Polja.

Opširnije...

Firma Đokovic“ D.O.O. u saradnji sa šoping centrom Mall of Montenegro organizuje „SAJAM TURIZMA I LJETNJIH SPORTOVA“ koji će se održati 26 i 27. aprila 2014. godine u Podgorici.Sajam turizma i ljetnjih sportskih aktivnosti prvi put se organizuje ove godine, kao nastavak manifestacije zimSki Sajam koja je održana u novebru prošle godine i uključuje različite izlagače iz Crne Gore i regiona: hotele, turističke agencije, turističke organizacije, prodavnice opreme za surfing na vodi, hajking, bajking, kajakaštvo, i ostale ljetnje sportove.Očekuje se učešće od 40 do 50 izlagača iz pomenutih oblasti.

Opširnije...

 

23. Međunarodni sajam turizma,,METUBES,, održan je 3.-5. aprila 2014 godine u Budvi na kome su učestvovale sve eminentne turističke organizacije iz našeg regiona.Ovaj sajam odkupio je više od 190 učesnika iz 13 zemalja.Dvadeset treći Sajam turizma – METUBES okupio je nosioce turističke ponude u Crnoj Gori i zemljama okruženja.

Opširnije...

Strana 44 od 52

 

BIJELO POLJE Prognoza
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.