KULTURNA RUTA

Tabla 8

 

Kameni most koji stoji pred vama već vjekovima čuva tajnu svog nastanka. Ne zna se zasigurno ko i kada ga je sagradio. Kažu da je to najstariji spomenik iz turskog doba na ovim prostorima. Po svom obliku i ljepoti podsjeća na puno poznatije kamene ćuprije koje su carevi veziri gradili širom carstva.

Legenda kaže da ga je sagradio neimar Proko, najstariji u grupi „prekolimskih“ neimara, koje s jeseni nabujala Bistrica nije puštala da prođu na drugu stranu. Dok je jedne noći bio na straži, u strahu je ubio neznanog hajduka kod kog je pronašao vreću dukata. Da bi okajao grijehe, odlučio je da sa tim dukatima podigne most na istom mjestu. Majstori su prionuli na posao gradeći kameni most sa specijalnim malterom. Pravili su ga od jaja i mlijeka koje su dobijali iz okolnih sela. Most je brzo sagrađen, ali neimar Proko nije platio radnike. Oni su ga u bijesu ubili i zakopali pored mosta, a kamenu ćupriju prokleli riječima: „Od kamena te gradismo, kamen sagradismo, dabogda kamena i ostala dok je svijeta i vijeka…“

Kameni most sagrađen je blizu ušća rijeke Bistrice u Lim, u mjestu Lozna Luka, koje je nekad pripadalo velikom imanju obližnje crkve Svete Bogorodice u Voljavcu. Na imanju su se nalazili crkveni vinogradi, po kojima je mjesto i dobilo ime, a i danas se pored crkve nalazi vinova loza stara stotinama godina.

Crkva Presvete Bogorodice u Voljavcu poznatija kao Bogorodica Bistrička, jedna je od najstarijih u ovom kraju. Sagrađena 1186. godine, smatra se jednom od prvih zadužbina Stefana Nemanje na ovim prostorima. Nije sigurno da li je crkva tada u cjelosti podignuta ili je obnovljen neki zapušteni hram. U blizini crkve su pronađeni brojni nalazi kasnoantičkog materijala, nekoliko nadgrobnih stela i fragmenti epigrafskog spomenika koji potvrđuju da je ovaj lokalitet bio značajno kultno mjesto i u kasnoantičkom periodu. Nakon skidanja obrušenog puta, arheolozi su otkrili i nove prostorije na sjevernoj, južnoj i zapadnoj strani hrama, koje pripadaju kasnoj fazi proširivanja crkvenog prostora. Sondažna istraživanja pokazala su da se na prostoru oko crkve nalaze brojni srednjevjekovni grobovi.

Crkva u Voljavcu je mala jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom, sazidana od sige. Sigurno je da je crkva bili živopisana, jer se i danas mogu vidjeti ostaci jako oštećenog živopisa. U 18. vijeku crkvu su porušili Turci, a neki kažu da je baš od njenih porušenih zidova sagrađen kameni most na Bistrici. Hram je obnovljen 1995. godine kada je podignut i manastirski konak.

 
BIJELO POLJE Prognoza
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.