Nevladino udruženje ''NITI'', održali su danas prvu PRESS konferenciju, što je dio promocije projekta ''BP -tradicionalno i naše ''.

Projekat je podržan od opštinske kancelarije za raspodjelu novčanih sredstava.

Članovi projektnog tima rukovodilac Mira Radović i asistent na projektu Rafet Mulić prestavili su udruženje NVU ‘’NITI’’, a zatim I projekat ''BP -tradicionalno i naše ''.

Nevladino udruženje ''NITI'' se bavi okupljanjem članstva radi edukacijei i očuvanja starih zanata tehnikom veza, pletenja, tkanja…

Osnovna ideja projekta je podsticanje lokalnog stanovništva za oživljavanje starih zanata karakterističnih za sjever sa akcentom na upotrebu prirodnih materijala vune.

’’Ovom projektnom idejom ‘’BP-tradicionalnio i naše’’ ukazaćemo na evidentan problem I predložiti moguće rješenje sa problemom odlaganja sirove vune. Projektom ćemo pokušati da angadžujemo seoska domaćinstva u dijelu oživljavanja starih zanata. Nastojaćemo da angažujemo žene u izradi upotrebnih I odjevnih predmeta kojima bi se naš kraj predstavio na tradicionalan način na nekom sajmu, festival.. Na ovaj način se čuva i afirmiše tradicija i kultura našeg podnevlja, a može biti dobra osnova za samozapošljavanje onosno pokretanje sopstvenog biznisa. Značaj ovakve proizvodnje je korištenje prirodnih i organskih materijali odnosno sirovine koje imamo i koje nažalost bacamo kao višak. Tako da slobodno možemo reći da je poruka ovog projekta ‘’Beri cvijeće oko sebe, odnosno koristimo ono čega imamo u okruženju’’,  rekao je moderator današnjeg pressa Rafet Mulić.

Opšti cilj projekta je doprinos smanjenju nezaposlenosti ( siromaštva) u opštini Bijelo polje, a kroz oživljavanje starih zanata, odnosno otvaranje sopstvenog biznisa – proizvodnje. Specifični cilj je obuka i uključivanje žena (posebno sa seoskog područija) u preradu vune i proizvodnju predmeta od vune.

Ciljna grupa su nezaposlene žene sa soskog područija opštine Bijelo polje; poslovni ljudi sa područija opštine Bijelo polje, nezaposlena lica (žene) sa liste Zavoda za zapošljavanje.  Naglasila je rukovodilac na projektu Mira Radović, i dodala da je saradnik na projektu JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA, odnosno preduzetnički centar koji postoji I uspješno funkcioniše u okviru ove škole.

 

 

BIJELO POLJE Prognoza
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.