Zakonom o strancima, svi strani državljani su u obavezi da

prijave svoj boravaku roku od 24h nakon ulaska u zemlju.

 Ukoliko stranac boravi kod registrovanog davaoca smještaja (hotel, motel, registrovani apartmani itd), registrovani davalac smještaja ima obavezu da Upravi policije MUP-a prijavi i odjavi boravak stranca u roku od 12 časova od momenta registracije tog stranca kod davaoca smještaja.

Strani državljanin je dužan da, ukoliko neće boraviti kod registrovanog davaoca smještaja, sam prijavi i odjavi boravak teritorijalno nadležnom odjeljenju granične bezbjednosti (OGB) Uprava policije (inspektoru za strance) ili u Turističkoj organizaciji opštine.

Registrovani davalac smještaja i Turistička organizacija prijavu/odjavu boravka stranaca vrše elektronskim putem, unosom podataka u aplikaciju RB 90 koja je u posjedu Uprave policije.

 

Prijave boravka stranaca možete vršiti:

 

*U info kancelariji Turističke organizacije Bijelo Polje
 Adresa: Ul. Slobode br.4, Tržni centar preko puta Opštine 

 

Radno vrijeme:

Ponedeljak – Petak od 07h do 20h i subota od 09h do 14h

Od 04.05.2021. do 30.09.2021.

 

 
Informacije: +382 (0) 50 433 711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJELO POLJE Prognoza
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.