KULTURNA RUTA

Tabla 2


Riječ džamija potiče od arapskog glagola džeme’a, što znači okupljati. Pojavom islama, džamija je bila središte okupljanja radi obavljanja namaza (dnevnih i noćnih molitvi), ali i epicentar sveukupnog života, gdje su raspravljana i rješavana brojna pitanja od društvenog značaja. Njena svrha je da od vjernika koji dolaze u džamiju, obavljaju namaz i pokoravaju se Alahu, gradi karakterne ljude, korisne i vrijedne. Zato se vjekovima prenosi izreka koja kaže da se vjernik u džamiji treba osjećati bolje nego u vlastitoj kući, jer džamija ima status božje kuće. U džamijama su se često nalazile i početne škole sibjam mektebi ili kutabi. Tu su djeca učila čitanje, pisanje, račun, neka poglavlja iz Kurana i osnove obredoslovlja.

Gradska (Jusuf) džamija u Bijelom Polju, jedina u užem gradskom jezgru, na sadašnjoj lokaciji nalazi se od 1741. godine. Tu je prenešena iz sela Jabučino, 5 km udaljenog od grada, da po povlačenju turske vojske ne bi bila prepuštena propasti. Kamen po kamen, na rukama mještana, u koloni dugoj desetak kilometara, prenešena je kažu za 48 sati.

Iako je pretrpjela brojne obnove i restauracije koje su u izvjesnoj mjeri narušile njen autentičan izgled, zbog svog značaja džamija je stavljena pod zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
U haremu (dvorištu) džamije nalazi se i nekoliko mezara, među kojima i grob imama hafiz Mustafe Gušmirovića, zbog čega ovu džamiju često nazivaju i Gušmirska džamija.
Jedna od prvih i najljepših džamija u bjelopoljskom kraju bila je Hajdar pašina džamija u selu Radulići. Tu je Hajdar-paša Selim, došavši krajem 17. vijeka iz Anadolije, podigao pored džamije i saraj, hamam i turbe. Neuobičajene ljepote za seosku džamiju, ova monumentalna građevina zapaljena je u Drugom svjetskom ratu, tako da danas postoje samo ostaci njenih zidina, minareta i turbeta.

PROPISI O KULTURI PONAŠANJA U DŽAMIJI ZA POSJETIOCE

• Posjetioci mogu ući u džamiju bilo kad, kako u vrijeme molitve tj. namaza, tako i u neko drugo vrijeme.
• Prilikom ulaska u džamiju dok je molitva u toku, nije dozvoljeno prelaziti ispred
muškaraca/žena koji se mole jer to ometa njihovu molitvu.
• U džamiji nije dozvoljeno povisiti glas, naročito u vrijeme obavljanja molitve.
• Poželjno je da posjetioci a naročito žene budu obučeni u pristojnu i dužu odjeću.
• Poželjno je da žene ako su u mogućnosti prije ulaska u džamiju prekriju glavu
maramom.
• Posjetioci mogu slobodno ući u bilo koji dio džamije i razgledati.
• Dozvoljeno je fotografisati svaki detalj kako unutar džamije tako i spolja.
• Dozvoljeno je ženama koje posjećuju džamiju da borave u bilo kojem dijelu džamije,
kako u centralnom prostoru predviđenom za muškarce, tako i u uzvišenom prostoru
(sofe) predviđenom za žene.

 
BIJELO POLJE Prognoza
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.